سرپرست كميته تحقيقات دانشجويي دانشگاه :
دکتر علیرضا مهدی زاده

مدیر پژوهشی:
دکتر علی اصغر کریمی

دبیر كميته تحقيقات دانشجويي دانشگاه :

دکتر سید مجتبی حسینی

کارشناس مسئول کمیته تحقیقات:
هاله هاشمی مقدم

پرسنل کمیته تحقیقات:
سهیلا قربانی

واحد آموزشي :

نیوشا نخل پرور

واحد پژوهشي :
سهیل اشکانی اصفهانی
        
کارگروه پژوهشي:
فرشته باقری
المیرا اسمعیل زاده
سینا کارده
یاسمن امامی
 نمایندگان سایر دانشکده های علوم پزشکی شیراز

واحد گروههاي تحقیقاتی:

محمد صالحي 

واحد روابط عمومی و بین رشته ای:
صبا معلمی

واحد انتشارات: 
معصومه رامبد

مسئول سایت:
حسین هاشمیکمیته تحقیقات دانشجویی دفتر دانشکده پزشکیکمیته تحقیقات دانشجویی دفتر دانشکده دندانپزشکی


کمیته تحقیقات دانشجویی دفتر دانشکده داروسازی


کمیته تحقیقات دانشجویی دفتر دانشکده پرستاری و مامايي حضرت فاطمه (س)کمیته تحقیقات دانشجویی دفتر دانشکده پیراپزشکی


کمیته تحقیقات دانشجویی دفتر دانشکده پیراپزشکی گراش


کمیته تحقیقات دانشجویی دفتر دانشکده توانبخشی


کمیته تحقیقات دانشجویی دفتر دانشکده بهداشت و تغذیه


باشگاه پژوهشی دانشکده مدیریت و اطلاع­رساني پزشكي


کمیته تحقیقات دانشجویی دفتر دانشکده پرستاری حضرت زینب (س) لارستان


باشگاه پژوهشی سلولی ملکولی
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1393-6-6 1:03        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ